Listen to your heart

Mätbaserad coachning inom stress och livsstil som lönar sig för alla


Linkuraprogrammet

En hand som håller Linkuramätaren, en portabel EKG-mätare.

Linkura är verktyget för att kontinuerligt mäta hälso- och stressnivån i er organisation och i tid arbeta med verkningsfull förebyggande coachning. Vi har branschledande resultat sedan 2013 med en hög och positiv return on investment.

Logotyp för TNT
Logotyp för MSD
Logotyp för Visita

Enkät

Vi hämtar löpande in subjektiv data från medarbetarna utifrån definierade områden runt stress och livsstil.

Läs mer »

Mätning

Medarbetarna mäter sin faktiska situation i vardagen vad gäller stress, sömn och aktivitet med hjälp av Linkuras unika mätare. Mätning följs upp av våra certifierade coacher.

Läs mer »

Coachning

Medarbetare coachas efter behov med individuella och målinriktade insatser.

Läs mer »
Referenscase

Det är väldigt spännande att få jobba med en innovativ partner som vågar tänka nytt.”

Lillemor Bäckeper, Ekonomichef på Tenhults Pressgjuteri
Läs mer »