Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Läs hela artikeln i AffärsStadens mars-nummer

Linkura i Linköping har knappt funnits i ett halvår och har redan sju anställda och betalande kunder. De jobbar förebyggande med livsstilsfrågor med hjälp av ett hälsoprogram och satsar på en helhetssyn.

Forskning och undersökningar visar att stress och hög arbetsbelastning i kombination med en mindre bra livsstil skapar missnöjda medarbetare. Linkura menar att de har ett nytt och unikt hälsoprogram som ger ett företag rätt verktyg hela vägen från identifiering av ohälsa till faktiska åtgärder.

– Det handlar om att vi är ett komplement till de etablerade aktörerna som traditionellt verkar inom företagshälsovårdsbranschen, säger Johan Gunnarsson, VD på Linkura. Vi har sett att man kan göra en del saker lite bättre.

Johan Gunnarsson tar som exempel att det ibland stannar vid hälsoundersökningar.

– Vi vill inte bara identifiera problemet, utan att man även vidtar åtgärder. Till exempel kan det dyka upp problematik som en för låg aktivitetsnivå eller att man har en kostproblematik att jobba med. I vårt livsstilsprogram har vi tagit fram verktyg för att aktivt jobba med rätt åtgärder.
Det är bra att vara entreprenör i Linköping, det tycker Johan Gunnarsson.

– Ja, det tycker jag definitivt. Vi sitter på företagsinkubatorn LEAD (Linköping University Entrepreneurship and Development). Det är en jättebra möjlighet, och man får tillgång till deras affärscoacher och nätverk som har gjort det vi gör förut. Då bör det gå snabbare. Den andra delen är att vi sitter i en miljö med många andra nystartade företag som har i stort sett samma frågeställningar i grunden, bland annat hur man ska hitta kunder. Därför är det givande att sitta med andra bolag i samma fas.

Det händer mycket i Linkura, som idag har sju anställda.

– Vi växer, i år kanske vi kommer upp i tio totalt. Linkura bildades 2013 när två tidigare bolag gick samman.

– De två bolagen är tre år gamla, men det nya konceptet är ett halvår gammalt. Kompetensen och erfarenheten från de tidigare bolagen har bidragit till att det har gått snabbt.

Johan Gunnarsson har själv studerat vid Linköpings universitet.

– Efter min examen startade jag ena bolaget 2010, och vi tog fram en mjukvara kopplad till en webbsida med appar för att hålla koll på kosten. Det andra bolaget, som vi gick ihop med, hade en fysisk produkt, en livsstilsmätare som mäter fysisk aktivitet. Vi kompletterar varandra bra. Ena bolaget jobbade med mjukvara, det andra med en fysisk produkt, det ena arbetade med kost, det andra med aktivitet, och vi fick helheten tillsammans. Det uppstod en rad andra synergier och fördelar när vi tillsammans utvecklade livsstilsprogrammet som en lösning till företag.

Linkura menar att de skiljer sig från tidigare befintliga aktörer genom att de motiverar och hjälper medarbetare till en hälsosammare livsstil.

– Vi är en ny aktör som arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, och det är ett ganska nytt och modernt sätt att arbeta inom företagshälsovården. Det är dit man vill, men man kanske har svårigheter att komma hela vägen.

På bara ett halvår har Linkura fått betalande kunder i Sverige.

– Jag är fascinerad av vad vi lyckats åstadkomma under det halvår som gått sedan vi lanserade oss själva i mitten av augusti. Det tog oss två veckor innan vi hade våra första kundbesök. I januari hade vi vår första projektleverans. På mindre än ett halvår har det gått från idé till att vara ute hos kunder i skarpt läge. Det är häftigt!

AffärsStaden Linköping