Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Under april 2014 genomförde EU på uppdrag av kommissionen en undersökning om arbetsförhållandena i medlemsländerna där 26 000 personer fick svara på frågor om sin arbetssituation. I rapporten framkom att stress är det största arbetsmiljöproblemet inom EU. För Sveriges del rapporterades även tre intressanta men skrämmande uppgifter:

  • Sverige är det land i EU där flest andel av invånarna, 47 %, jämfört med snittet i Europa på 27 %, har haft hälsoproblem till följd av stress, depression eller ångest under det senaste året. Nummer två och tre på listan är Grekland och Litauen.
  • 67 % av svenskarna, en annan toppnotering, rapporterar att de tror att stress är den främsta anledningen till hälso- och säkerhetsrisker i sitt arbete. Denna siffra är lite mer svårbedömd eftersom den lika gärna kan bero på att vi är bra på att hantera annan problematik i Sverige, som arbetsmiljö och arbetsskador. Oavsett så är stress i kombination med rädsla för hälsoeffekter av stress en farlig kombination.
  • Bara 57 % av svenskarna anger att de fått information om eller diskuterat dessa frågor med arbetsgivare eller skyddsombud, klart under snittet i Europa.

Detta skulle innebära att 2,2 miljoner svenskar inom den arbetande befolkningen har upplevt hälsoproblem relaterade till stress under det senaste året, vilket är en besvärande hög siffra.

– Vi på Linkura har noterat denna trend med ökad stress i arbetslivet. Vi jobbar speciellt mycket med just stressproblematik i vårt Livsstilsprogram och det märks att stress på arbetet bara blir vanligare och vanligare, säger Anders Johansson, docent i fysiologisk mätteknik och ansvarig för området beteende & motivation på Linkura.

– Med hjälp av vår EKG-baserade Livsstilsmätare kan vi mäta stressbelastning i vardagen. Detta hjälper arbetsgivare att kartlägga problematik med stress och dålig återhämtning i organisationen. Efter mätningen hjälper vi individer att åstadkomma långsiktiga och bestående förändringar vad gäller hantering av stress och rutiner för återhämtning med hjälp av en Livsstilscoach. Även under coachningen används vår unika Livsstilsmätare för att belysa och arbeta med stress och återhämtning, i arbetslivet och på fritiden, säger Anders Johansson.

Källa: Flash Eurobarometer