Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Titeln kanske är att dra det lite långt, men forskare på Uppsala universitet har nu faktiskt visat att telomererna, en struktur i kroppens celler som återspeglar kroppens åldrande, påverkas i motsatt riktning av fysisk aktivitet än av åldrande. Mer konkret blir dom kortare av åldrande och längre av fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Telomerer kallas även cellernas åldersmarkörer. Telomerer är yttersta ändarna av kromosomerna, kroppens arvmassa, och dessa förkortas vid varje celldelning, vilket gör att cellerna har en begränsad livslängd.

– Korta pauser eller en bensträckare under sittande tid ger en omedelbar positiv effekt på hälsan. Det är sannolikt att en stillasittande person vinner mer på att röra på sig än vad en medelaktiv person skulle göra av att öka sin fysiska aktivitet, säger Per Sjöberg, forskare på Uppsala universitet.

– Vi har länge följt forskningen om effekterna av vardagsmotion och minskat stillasittande, men precis som alla andra undrat över den direkta orsaken till alla positiva effekter som påvisats. Den här studien kan vara en viktig pusselbit i sammanhanget, säger Anders Johansson från Linkura, docent i fysiologisk mätteknik. Studien stärker bland annat ytterligare att det inte är hård träning utan just vardagsmotion och minskat stillasittande som är det viktigaste för folkhälsan.

Linkura hjälper företag att kartlägga stillasittandet i sin organisation och sedan de i personalen som vill och behöver minska sitt stillasittande, med hjälp av coachning och Linkuras unika Livsstilsmätare.

I motsats till stegräknare och i princip alla andra verktyg på marknaden mäter Linkuras Livsstilsmätare den individuella fysiska ansträngningen, hela tiden i vardagen. På så sätt mäter Linkura både fysisk aktivitet och stillasittande, samt får ett starkt motiverande verktyg för arbete med förändring av stillasittande beteenden.

– Vi har märkt att det bara är ett fåtal som har en aning om hur mycket de sitter stilla. Att både få det mätt i vardagen och att arbeta med frågan tillsammans med en coach under längre tid ger mycket goda möjligheter att förändra sitt beteende. Vi tror också att vår Livsstilsmätare kan vara ett starkt forskningsverktyg, eftersom den i motsats till andra trubbiga verktyg, t.ex stegräknaren, mäter just individuell inverkan som den fysiska aktiviteten har på kroppen, hela tiden i vardagen, säger Anders Johansson.

Läs mer i forskningsartikeln