Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Efter goda resultat i deras senaste satsning väljer Tenhults Pressgjuteri att fortsätta med Linkura som partner. Under hösten fortsätter man arbeta med riktade insatser för sin personal.

Under våren och sommaren har en del av personalen på Tenhults Pressgjuteri gått igenom Linkuras Livsstilscoachning, där målet är att nå hälsosamma livsstilsvanor för att kunna ha ett friskt och piggt liv, både på arbetsplatsen och på fritiden.

Efter coachningsfasen gjordes en utvärdering av livsstilsområdena som deltagarna arbetat med. I varje område klassades varje deltagare enligt en av färgerna röd, gul eller grön, där röd innebär en eller flera ohälsosamma livsstilsvanor och grön innebär goda livsstilsvanor. Att gå från röd till grön under Livsstilscoachningen var alltså målet. Resultaten från denna mätning är:

  • Förbättrad upplevd hälsa – ökning av andel gröna från 43 % till 86 %
  • Ökning av antalet som regelbundet var fysiskt aktiva gick från 0 % till 100 %
  • Minskad negativ stress – ökning av andel gröna från 14 % till 71 %
  • Förbättrade kostvanor hos alla deltagare – allt ifrån små förbättringar till större omläggningar av kost

Läs mer om hur Tenhults Pressgjuteri arbetar för att få frisk och pigg personal här