Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

DanagårdLiTHO och Hallins Verkstäder satsar stort på nya former av förebyggande hälsoarbete för sina anställda.

Under våren och hösten har DanagårdLiTHO respektive Hallins Verkstäder tillsammans med Linkura inlett ett större förebyggande hälsoarbete för sina anställda. Med hjälp av inspirationsföreläsningar och unika mät- och coachningsverktyg arbetar man med de anställda på ett individuellt plan för att förbättra varje individs livsstil.

Linkuras process för medvetandegörande och förändring av livsstil är ny och spännande. Den bygger på faktisk mätning, kartläggning och arbete med den egna livsstilen, på jobbet såväl som i vardagen. Linkuras övergripande filosofi är att ersätta gammal trött diagnos genom hälsoundersökningar med processer för att ta reda på orsaken till eller förebygga framtida problem. DanagårdLiTHO och Hallins Verkstäder ligger i framkant när det gäller att ta hand om sin personal och i sin syn på förebyggande hälsa, men att två företag i en så liten kommun förstår, tror och satsar på detta nya tankesätt måste ses som unikt. Resultaten kommer förhoppningsvis heller inte att låta vänta på sig.

– Vi tror mycket på att förebyggande arbete med fokus på livsstil leder till friskare och gladare medarbetare. Att hitta nya former inom personalvård är en självklarhet för oss eftersom våra anställda är vår viktigaste resurs, säger Pernilla Wadell, ekonomichef på DanagårdLiTHO.

För att skapa intresse och motivation till livsstilsförändringar har det hållits föreläsningar och getts ut livsstilsenkäter till alla anställda. De som har varit intresserade har fått göra livsstilsanalyser, där de fått mäta och analysera sin egen vardag både på jobbet och på fritiden och utifrån detta fått hjälp med hur man med tämligen enkla medel kan förändra sina beteenden för att få en hälsosammare livsstil. Ett antal medarbetare som haft fokus på att lägga om sin livsstil har sedan i våras arbetat med Linkuras coacher i individanpassade program med stor framgång. Totalt har över hundra personer berörts på de båda företagen.

Användbara länkar
Mer om Linkura, https://www.linkura.se/om/var-resa
Linkura på Facebook, https://www.facebook.com/Linkura
Mer om DanagårdLiTHO, http://www.danagardlitho.se
Mer om Hallins Verkstäder, http://www.hallins.com/

Om Linkura
Linkura är ett entreprenörsdrivet företag, sprunget ur miljön kring Linköpings universitet, som har skapat en modell för hälsovård som kombinerar analys med rådgivning och uppföljande fysiska åtgärder som blandas med det senaste inom teknik. Med ett helt nytt Livsstilsprogram erbjuds ett modernt verktyg för de arbetsgivare och anställda som vill åstadkomma en sundare, trevligare och mer produktiv arbetsplats. Med en mätbar process läggs resurserna där de verkligen gör nytta.

För mer information
Jeanette Nordgren, Linkura
0730-38 70 04
jeanette.nordgren@linkura.se