Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Arbetsmiljöverket presenterade i veckan resultatet av sin undersökning av hur svenska arbetsplatser hanterar frågor kring arbetsrelaterad stress. Inspektioner under hösten har visat att sex av tio arbetsplatser saknar ett förebyggande arbete och att riskbedömningen ofta är bristfällig.

Under oktober besökte Arbetsmiljöverket 1700 arbetsplatser för att kontrollera deras arbete med stressrelaterade arbetsmiljöfrågor. Alla arbetsgivare har en skyldighet att arbeta strukturerat med dessa frågor på samma sätt som man gör med andra arbetsmiljöfrågor.

I dagens samhälle är det få arbetsplatser som är förskonade från stress och hög arbetsbelastning menar Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket. Tyvärr har man kunnat se att arbetsgivare inom flera branscher, till exempel hotell- och restaurangbranschen och inom förskolor, saknar rutiner för att hantera detta. Det saknas kompetens på arbetsplatsen för en systematisk och metodisk hantering av de psykosociala riskerna kan man behöva anlita kompetens utifrån, till exempel företagshälsovården.

Håkan Olsson presenterade resultatet av undersökningen tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

Arbetsmiljöverkets undersökning kan sättas i sammanhang med siffror från EU tidigare i år, som visade att Sverige är det av medlemsländerna där flest andel av invånarna har haft hälsoproblem till följd av psykosocial stress det senaste året.