Sv | En
Intresserad? 08-400 260 70

Med cirka 800 000 fler sjukdagar under första kvartalet jämfört med föregående år ser det ut som att 2015 är på väg att bli ett nytt rekordår i antal sjukdagar i Sverige. Bara den ökningen kostade svenska arbetsgivare 1,3 miljarder kronor.

Statistiken bygger på SCB:s senaste siffror om sjukdagar där de nyligen släppte information om det första kvartalet i 2015.

Antalet sjukdagar i Sverige

– Det här stämmer överens med vad vi sett ute hos de bolag vi arbetar med, där sjukfrånvaron har ökat de senaste åren. Vi har också märkt av i våra mätningar under den senaste tiden att det är väldigt många som har problem med stress, både i arbetet och på fritiden, vilket kan vara en grundläggande orsak till den ökade sjukfrånvaron, säger Anders Johansson, docent i fysiologisk mätteknik.

Enligt en undersökning från EU förra året så visade det sig att varannan svensk har hälsoproblem till följd av stress, depression eller ångest varje år.

– Det är hög press på att man ska vara bäst – man ska ha bäst bil, bästa barnen, bästa fritidsintressena och allt ska publiceras på Facebook. Det är svårt att se glädjen i sitt eget liv när det verkar som att alla andra har ett bättre liv online, säger Maria Eriksson, Livsstilscoach på Linkura.

Vad kan man göra åt det?

Arbeta förebyggande. Det är viktigt att fånga upp problem tidigt. Det är lättare att hjälpa någon som är på väg att sjukskriva sig än en som redan är sjukskriven. Arbeta förebyggande med ett långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Stanna hemma. Man är som mest smittsam de första dagarna av en förkylning. Uppmuntra medarbetarna att stanna hemma vid feber och förkylningssymtom.

Mät insatser och effekter. Se till att mäta effekter och följa upp resultaten av alla insatser som görs, både på kort sikt och på lång sikt så att du är säker på att du gör rätt insatser.

Så har beräkningarna gjorts

För att beräkna totala antalet sjukdagar hos arbetsbefolkningen i Sverige har SCB:s uppgifter om antal sjukdagar och sjukfall per anställd multiplicerats med SCB:s uppgifter om anställda totalt/fast. För att räkna ut 2015 års antal sjukdagar har siffran för 2015 kvartal 1 kombinerats med siffrorna för 2014 kvartal 2, 3 & 4.

Sjuklönekostnaden har räknats ut genom att multiplicera antalet sjukdagar med sjuklönekostnaden inklusive semesterlön och arbetsgivaravgifter för en anställd under dag 2-14, baserat på SCB:s uppgift om medianlönen för en anställd år 2013. Kostnaden är enbart sjuklönekostnad och inkluderar inte kostnader för vikarier.