Linkuramätaren bygger på registrering av EKG från hjärtat med hög kvalitet. Nu har mätaren testats i ett kliniskt sammanhang, i en forskningsstudie av Annamaria Åsberg (Linköpings universitet) tillsammans med Farkas Vanky (Thorax-kärlkliniken, US Linköping). Det forskarna framförallt vill använda Linkuras mätare till är detektion av förmaksflimmer. Förmaksflimmer är ett tillstånd som dyker upp hos många individer, men ofta bara då och då och under kortare episoder. Det kan därför vara svårt att fånga under diagnos på klinik. Istället kan man mäta med Linkuras mätare i vardagen under längre tider för att verkligen hitta tillståndet.

I den aktuella studien använde forskarna Linkuramätaren i en pilotstudie på patienter efter hjärtoperation. I studien jämfördes med gott resultat mot Holter-EKG, den kliniska standardmetoden.

Värt att notera:

  • Förmaksflimmer är av högt intresse att diagnostisera eftersom det finns ett tydligt samband mellan flimmer och strokerisk.
  • Så kallade tum-EKG och liknande lösningar lider av att de kräver en aktiv handling av patienten, men det är långt ifrån alltid patienten känner av en flimmerepisod och kan starta en mätning.

För mer information kan du läsa studien här: Methods for Ambulatory Arrhythmia Monitoring – A Comparison Study of Holter Monitor and Chest Strap ECG

Kontakta forskningsansvarig Anders Johansson på anders.johansson@linkura.se vid frågor.