Linkura kan stolt presentera ytterligare en kommun som kund och användare av Linkuraprogrammet, nämligen Örebro Kommun. Sedan tidigare används Linkuraprogrammet i Stockholms Stad som är mycket aktiva i sitt hållbarhetsarbete i allmänhet och i synnerhet gällande sina medarbetare.

Just nu pågår ett projekt inom Örebro kommun där man tittar på arbetssätt och interna rutiner för att förbättra hälsoläget hos sina medarbetare. Det handlar om såväl reaktiva som proaktiva åtgärder. Linkuraprogrammet är en del av detta projekt.

”Det ska bli spännande att utvärdera Linkuraprogrammet och se dess möjligheter i det förbyggande hälsoarbetet. När Linkura ger stöd för medarbetarna såväl i arbetslivet som vardagslivet bedömer vi att det kan ha god inverkan på dagens utmaningar med psykisk hälsa” säger Jonas Aversjö som är projektledare på Örebro Kommun

Det är väldigt roligt att kommuner som Örebro Kommun och Stockholms Stad är föregångare och verkligen tar stressproblematiken på allvar och väljer att arbeta med oss på Linkura. Vi arbetar med konkreta åtgärder för medarbetare och levererar mätbara resultat.