Vi på Linkura jobbar med våra kunder för att skapa hållbara arbetsplatser, positiva prestations-kulturer och med en nollvision mot utmattning. Varje år sammanfattar vi trender samt resultatet tillsammans med kunderna i rapporten “Hela Sverige Stressar”.

Förra året (2017) var 36 552 svenskar sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Ser vi tillbaka till 2010 var det betydligt färre, 6 587 svenskar. Fyra av fem sjukskrivna idag är kvinnor, en andel som har ökat gradvis de senaste åren.

– Vi är stolta över den förändring vi på Linkura åstadkommer hos våra kunder med våra innovativa och digitala lösningar för att minska och hantera stress. Vi är unika som erbjuder objektiv mätning med konkreta åtgärder och mätbara resultat till våra kunder, säger Johan Gunnarsson som är VD på Linkura.

Linkura har en nollvision mot utmattning och hoppas att fler vill vara med på resan mot ett hållbart samhälle med individer som mår bra. Det är fullkomligt orimligt att våra mest driftiga individer i samhället ska behöva gå in i väggen när det finns modern teknik som kan förhindra detta.

– På Linkura tar vi hjälp av dataanalys och den senaste tekniken för att verkligen jobba proaktivt mot stress och på så sätt kan vi hjälpa individen att skapa insikter om sin individuella stress och återhämtning, säger Anders Johansson som är forskningsansvarig vid Linkura.

Efter ett Linkuraprogram befinner sig 9 av 10 inte längre i risk för utmattning.

Läs hela rapporten här…