Det finns idag gott om digitala terapiprogram för stresshantering, ofta baserade på KBT. Bevisat effektiva metoder men som tyvärr haft svårt att nå ut till individer i behov och hålla dem engagerade. Vi börjar nu se digitala chatbotar som för helautomatiserade terapautiska dialoger med sina klienter, via textbaserade konversationsagenter.

Ett exempel är Woebot. Forskarna som skapade Woebot jämförde honom med traditionell KBT och angreppet visade sig vara minst lika effektivt och mer engagerande. Många upplevde det till och med lättare att prata med en artificiell än en riktigt terapeut.