Varför Linkura

Ta hand om dina medarbetares välmående!

Linkura tar hand om dina medarbetares välmående. Genom kontinuerlig mätning av hjärtdata och AI-baserad coachning hjälper vi individer att förbättra sin hälsa och förebygga sjukdomar. För organisationer skapar detta långsiktiga förutsättningar för hållbar prestation, sänkt stress och ökad återhämtning. 

Vår metod

 
Linkura används i organisationer eller i grupper av medarbetare i form av löpande abonnemang. Medarbetarna använder Linkuramätaren, vår patenterade EKG-mätare, kontinuerligt och får tillgång till den AI-baserade digitala coachen Linus som ger insikter och rekommendationer i vardagen. Medarbetare får även en enkel men skarp coachning av en erfaren personlig coach under abonnemangsperioden. Detta i syfte att objektivt hitta och ge konkret stöd till medarbetare i behov.

Medarbetare i särskilt behov (normalt ca. 15 % av medarbetarna) erbjuds individuell coachning av en personlig coach via vår digitala plattform.

Är du i riskzon?

Svara på 9 frågor och få en bedöming om du har hög stressbelastning eller inte.

Vi ger dig mätbara resultat och minskar din affärsrisk. Alltid med vetenskaplig evidens.

%

Uppmätt sänkt stress

%

Uppmätt ökad återhämtning

%

Flyttar vi ur utmattningsrisk

%

Anger ökad produktivitet

Return on investment (ROI)

Historiska resultat visar att Linkura sänker risken för utmattning och sjukfrånvaron dramatiskt, samt gör att den egenskattade prestationen och trivseln på arbetsplatsen ökar.

Detta gör att ROI efter ett år med Linkura är starkt positiv med i snitt 1 070 kr tillbaka per satsad 100 kr.

%

Insats 100 kr: Tillbaka 1070 kr

Sänkt kort sjukfrånvaro (synlig kostnad) 200 kr
Undvikna utmattningsfall (dold kostnad) 480 kr
Höjd prestation (dold kostnad) 390 kr

Konkret
Linkura tar alltså ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får medarbetare med risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för att hitta mer återhämtning och skapa ett mer hållbart sätt att leva.

Kontinuerligt & objektivt
Kontinuiteten i Linkura säkerställer ett verkligt förebyggande arbete med tydlig kostnadsreduktion som resultat. Den faktiska mätningen i Linkura gör att resultatet påvisas objektivt.

För att läsa mer om hur en individuell medarbetare använder Linkura, se här

Systematiskt, mätbart och resultatorienterat

Vår metod bygger på kontinuerlig mätning av hjärtdata med medicinsk kvalitet kompletterad med inhämtning av subjektiv data, regelbunden avstämning från AI-baserad digital coach och vid behov extra coachning av en personlig coach.

Enkät för utmattningssyndrom

Individen får validerade enkätfrågor om stress och livsstil, inklusive KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) ett självskattningstest förutmattningssyndrom. 

LInkuraMätaren

Individen bär Linkuramätaren för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. Detta kan individen kontinuerligt följa i Linkuras app utan att stirra sig blind på en massa siffror – enkelt och tydligt.

APP & AI-coach

Linus – Linkuras digitala coach som hjälper användaren att kontinuerligt följa resultatet från sina mätningar och få insikter om den egna hälsan. Linus finns hela tiden närvarande i appen.

Linkuracoach

Vid sidan av Linus finns en personlig Linkuracoach som går igenom resultaten från mätningar och ger insikt och kunskap som driver välmående. Ett personligt samtal med coach per år ingår i Linkura och utökat coachprogram erbjuds de som behöver extra stöd.

Malin Norbäck

Malin Norbäck

HR-chef vid Kommuninvest

Referenscase

En hållbar vardag med Kommuninvest

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter att skapa en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv”