Värt att veta

Linkura = friskvård

Vilka situationer under dagen utlöser onödig mental stress, när och hur får du bäst återhämtning och hur är din sömnkvalitet?

Linkura är friskvårdsberättigat, vilket innebär att du kan köpa tjänsten med sitt friskvårdsbidrag.

Linkura finns även på förmånsportalerna Actiway och Wellnet.

Använd Linkura

Om du vi din arbetsgivare har access till förmånsportalerna Wellnet eller Actiway så är det enklast för dig att beställa direkt via dem. Klicka på deras logotyp så kommer du direkt till vår sida på respektive portal. Om du har friskvårdsbidrag men ej ansluten till förmånsportal så beställer du direkt via oss och visar sedan kvitto för din arbetsgivare.

Avancerad hjärtdata med personliga insikter

Genom avancerad EKG-teknik analyserar Linkura dina hjärtslag inom sömn, stress, fysisk aktivitet och återhämtning. På så vis får vi ut data som du själv men också med hjälp såväl personlig som digital coach kan översätta i värdefulla insikter. Insikter och rekommendationer i appen bygger på all mätdata i Linkuras stora databas. Din data matchas alltså med hjälp av AI-teknik för att lyfta fram till dig vad som funkat bäst tidigare för personer i liknande situation som du

  • 75 %  flyttas ur risk för utmattning/utbrändhet
  • Uppmätt stress sjunker med 25%
  • Uppmätt återhämtning ökar med 25%
  • Sömnkvalitet ökar med 15%
  • Fysisk aktivitet ökar med 18%
  • Skattat välmående ökar med 8%
  • 8 av 10 anger ökad produktivitet
Clara, 34

Clara, 34

Egenföretagare

Användarcase

Återgång från utmattning

”Det jag gillade med Linkura var att det med mätningarna blev så tydligt hur jag och min kropp mådde. Men också att jag fick tips, idéer och stöd till att göra några av de förändringar som bidragit till att jag blev friskare från min utmattning”