Vi utgår från din hjärtdata och coachar dig till bättre balans

¤ Minskar stressbelastning med 49 %

¤ Minskar risk för utmattning med 85 %

¤ Ökar prestation med 21 %

Linkuraprogrammet

Forskningsbaserad mätning

Linkura är verktyget för att kontinuerligt mäta hälso- och stressnivån i er organisation och i tid arbeta med verkningsfull förebyggande coachning. Vi har branschledande resultat sedan 2013 med en hög  return on investment.

Arbetsgivare? Investera i din personal

Garanterad avkastning

  • Sänkt kort sjukfrånvaro (synlig kostnad) 200 kr
  • Undvikna utmattningsfall (dold kostnad) 480 kr
  • Höjd prestation (dold kostnad) 390 kr

Några av våra kunder

Henrik Valeskog

Henrik Valeskog

Head of People & Organisation på NIRA

Våra kunder

En hållbar vardag med NIRA

För oss är det en självklarhet att investera i och utveckla vårt förebyggande hälsoarbete. Via Linkura ger vi våra medarbetare ett verktyg som bidrar till insikter och ökad medvetenhet om deras livsstil som motion, återhämtning, stress och sömn.

Vår historia

Baserad på mångårig forskning

Vår historia började i Linköping redan 2008. En grupp forskare inom medicinsk teknik utvecklade fysiologiska sensorer med visionen att mäta och återkoppla från kroppen i vardagen, innan sjukdomen är ett faktum.

Senaste nytt

Objektiv screening

Vi använder din faktiska hälsodata Självskattning i form av "screening", "enkäter" eller "hälsoprofilsbedömningar", det vill säga att vi låter individen på egen hand (subjektivt) skatta sitt välbefinnande blir det sällan korrekt. Möjligtvis ger en indikation om...

Hur hanterar du julhetsen?

Inget försvinner efter jul… Allt ska vara färdigt till jul. Det är som att livet efter jul inte existerar. På jobbet ska projektet vara i hamn, budgeten lagd, riktlinjerna dragna för 2020. December är en hektisk månad för många. Vi ska hinna glöggmysa med vänner, gå...

Henriks julhälsning

Missa inte vår käre VD Henriks varma julhälsning.  Bästa delen har vi sparat till slutet 🙂

Christina Berglund

Christina Berglund

Hälsocoach på Linkura

Nyfiken på Linkura

Prata med våra experter

Linkura tar ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får individer i risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för återhämtning och möjligheten att skapa ett mer hållbart sätt att leva.