Linkura för individ
Ta kontroll över ditt välmående

Abonnemang: 315 kr per månad (inkl. moms)
Bindningstid 12 månader, därefter 1 månads uppsägningstid.

Vad ingår i tjänsten?
– Personlig EKG-mätare
– Obegränsad mätning
– Tillgång till Linkura för iOS/Android
– Tillgång till Linus, din digitala coach
– Samtal med hälsocoach

Tillvalstjänster
– Kontinuerligt stöd från hälsocoach
– Psykologsamtal

Vad kan du förvänta dig?

– Dagliga insikter kring stress, sömn och motion
– Trender i din hälsodata över tid
– Stöd för att reflektera kring ditt välmående

Linkura för arbetsgivare
Öka välmåendet i din organisation

Abonnemang: 250 kr per månad (exkl. moms)
Bindningstid 12 månader, därefter 1 månads uppsägningstid.

Vad ingår för medarbetare?
– Personlig EKG-mätare
– Obegränsad mätning
– Tillgång till Linkura för iOS/Android
– Tillgång till Linus, din digitala coach
– Samtal med hälsocoach

…för beställare?
– Kundportal för licenshantering
– Aggregerad gruppstatistik (>10 användare)

Tillvalstjänster
– Kontinuerligt stöd från hälsocoach
– Psykologsamtal
– Livsstilsenkät + KEDS
– Föreläsning