Referenser

Våra kunder

Våra kunder finns inom vitt skilda branscher, såväl inom det privata näringslivet som i den offentliga sektorn. Storleken på kunderna varierar och vi har både nationella som internationella kunder.

Gemensamt har de tron på att vi med modern teknologi och datadriven hälsovård kan jobba proaktivt för en friskare tillvaro. 

Vilka organisationer använder Linkura?

Gemensamt för kunderna är att de ligger i framkant vad gäller HR och digitalisering och de prioriterar verkligen sina medarbetare. De jobbar med hållbarhet och inser att deras medarbetare är deras viktigaste resurser.

Malin Norbäck

Malin Norbäck

HR-chef vid kommuninvest

Referenscase

En hållbar vardag med Kommuninvest

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter att skapa en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv”