Hur fungerar Linkura?

Hälsodata + coachning = resultat

Linkura är en coachningsplattform som genom att kombinera personlig hälsodata med coachning, både mänsklig och digital, skapar mätbara och hållbara förändringar och hjälper individer att öka sitt välmående.

Med din unika hälsodata som grund får du stöd av digital och mänsklig coach för att identifiera, förstå och förbättra balansen mellan stress och återhämtning. Över tid kommer du lära känna din kropp bättre och kunna ta smartare beslut kring ditt välmående.

Hälsodata

Linkuras patenterade EKG-mätare mäter hjärtdata och aktivitet.  Med hjälp av algoritmer översätts signalerna till personlig hälsodata.

Användare fäster Linkuras EKG-mätare med hjälp av ett pulsband eller klisterlapp på bröstet i tre dygn. I Linkuras app kan användare sedan i realtid följa data för stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. På så sätt kan vi med precision ge insikter och rekommendationer för bättre hälsa.

Linkuras digitala coach (Linus) hjälper dig till insikter om den egna hälsan. (Linus rekommendationer är baserade på AI-teknik) 

Efter ca tre dygn kan du boka in ett uppföljningssamtal med en personlig och Linkuracertifierad hälsocoach.

Vad kan hjärtat lära oss?

Christina Berglund, Hälsocoach på Linkura

Coachning

Coachens uppgift är att ge klienten nya insikter, ökad förståelse, tydliggöra styrkor och förmågor och jobba mot att nå uppsatta mål.

Efter den initiala tredagarsmätningen har du alltid ett möte med en hälsocoach (telefon eller webb) för genomgång av resultatet. I samtalet tolkas dina mätvärden för de tre dygnen.

Syftet med samtalet är att du ska förstå hur kroppen reagerar i olika situationer. När får du återhämtning, hur bra är din sömnkvalité och hur mycket motion/vardagsmotion får jag. Vidare får du råd och tips hur du ska använda sin Linkuramätare i sin vardag.

Linkuras coachning är en målinriktad och lösningsfokuserad process som syftar till att klienten får jobba med sin personliga utveckling och långsiktiga hållbarhet.

Klicka här för att läsa mer om vår coachning och vilka resultat du kan förvänta dig.

FÖR ARBETSGIVARE

Vill du veta mer om hur vi jobbar med organisationer?

För individer

Använd din hjärtdata till smartare beslut kring ditt välmående.

Friskvårdsberättigat?

Det går alldeles utmärkt att använda sitt friskvårdsbidrag. 

Clara, 34

Clara, 34

Egenföretagare

Användarcase

Återgång från utmattning

”Det jag gillade med Linkura var att det med mätningarna blev så tydligt hur jag och min kropp mådde. Men också att jag fick tips, idéer och stöd till att göra några av de förändringar som bidragit till att jag blev friskare från min utmattning”