Arbetsmiljöverket fortsätter granska stressade arbetsplatser


Sep 9, 2015

Arbetsmiljöverket fortsätter granska stressade arbetsplatser

Stress och psykiska påfrestningar är det största arbetsrelaterade problemet i Sverige. Över hälften av all frånvaro från arbetet beräknas vara stressrelaterad.

För att motverka detta startar Arbetsmiljöverket kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress och inspekterar 2 000 arbetsplatser med syftet att undersöka hur arbetsgivarna jobbar förebyggande kring stressproblematik. Mer information finns här:

http://av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/43104.aspx