Linkura levererar tjänster till Trelleborg Sealing Solutions


Nov 2, 2015

Linkura levererar tjänster till Trelleborg Sealing Solutions

Sedan våren 2015 har Linkura jobbat med Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar med insatser på en del av de anställda i deras produktion. Linkura har bland annat levererat inspirations- och hälsoföreläsningar och sedan hösten genomförs Linkuras Livsstilsprogram på ett urval av de anställda.

Livsstilsprogrammet har nått sin halvtidsavstämning och nyckeltalen inom alla hälsorelaterade områden pekar i rätt riktning.