Idag börjar nya AFS:en att gälla


Mars 31, 2016

Idag börjar nya AFS:en att gälla

Den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Här beskrivs vilket ansvar arbetsgivare har från och med nu att hantera stress och annan psykosocial problematik i sin organisation.

I Linkuraprogrammet jobbar vi sedan länge med dessa frågor. Vår kartläggning med enkät och mätning, vår coachning och vår uppföljning av resultat är direkt i linje med föreskrifterna. I Linkuraprogrammet jobbar vi både med vad arbetsgivaren och arbetstagaren kan göra för att åstadkomma ett bra resultat.

Läs mer om föreskrifterna här:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Läs mer om Linkuraprogrammet här:
https://www.linkura.se/linkuraprogrammet