Linkura levererar Linkuraprogrammet till Servistik


Maj 20, 2016

Linkura levererar Linkuraprogrammet till Servistik

I slutet av maj 2016 börjar Linkura leverera Linkuraprogrammet till Servistik Group AB.

Servistik är experter inom produktionsförsörjning och bygglogistik och hjälper andra företag att sköta det så att de i sin tur kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med verksamheter i Östergötland, Stockholm och Karlskrona har man bland annat skött bygglogistik i Norra Djurgårdsstaden och intern produktionslogistik för tillverkningen av JAS 39 Gripen på Saab.

Innan start har Servistik använt sig av Linkuras ekonomiska modell för livsstilsinsatser, en så kallad hälsoekonomisk modell. Med hjälp av den har man kunnat se hur stor effekt en insats skulle ha på de olika delarna av verksamheten. Det har också hjälpt Servistik att bestämma vilken avdelning de ska starta satsningen på.

Läs mer om Servistik på deras hemsida

Ser här för mer information om Linkuraprogrammet