Stressbesvär på jobbet ökar


Okt 5, 2016

Stressbesvär på jobbet ökar

Samtidigt som fysiska besvär på grund av jobbet minskar så ökar besvär på grund av stress och psykisk ohälsa visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Ökningen är störst bland män, men samtidigt är stressbesvär bland kvinnor nästan dubbelt så vanligt som för män.

Över en miljon känner av besvär på jobbet

Mer än var femte person känner av besvär relaterade till arbetet, antingen fysiska eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Det är generellt en större andel kvinnor än män som har besvär till följd av arbetet. 26 procent av kvinnorna har besvär jämfört med 19 procent av männen. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

– Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket.