Tiderna på dagen svensken är mest stressad – känner du igen dig?


Maj 9, 2017

Tiderna på dagen svensken är mest stressad – känner du igen dig?

Linkuramätaren används flitigt ute hos våra kunder och varje månad kommer det in mer data än vad en enskild person kan kolla på. Senast i april månad fick vi in 250 000 minuters mätdata. Det är lika mycket mätdata som en enskild person skulle kunna samla in på ett halvår, om den hade på sig mätaren dygnet runt alla dagar i veckan.

Från vår data så ser vi att den mest stressade tiden på dygnet är från klockan sex till åtta på morgonen. Det är är kanske ingen överraskning att den tiden på dygnet med högst stressrespons är tiden då alarmet går och de flesta stiger upp ur sängen. Efter det kommer problemet att ens komma ut ur dörren (var ligger nycklarna nånstans?). Sen till råge på det kommer pendlingen, ett av de största frustrationsmomenten hos folk. Mycket människor eller långa köer brukar inte leda till inre lugn.

Stressbelastning under dagen

Det verkar som att man inte ska behöva vara så orolig för pendlingen dock. Forskning från Göteborg och Lunds universitet har visat att de som klarar av att känna sig positiva vid pendlingen överlag är lyckligare i resten av livet. Det låter kanske inte så konstigt med tanke på att det är den tiden på dygnet då man är som mest stressad - klarar du av att hålla dig lugn och sansad då så är du väl rustad för övriga tider med stress.

En annan lustig sak vi ser i datan är att man är mer stressad efter jobbet än under arbetsdagen. Den absolut lugnaste tiden under dagtid är mellan kl 10 och kl 12 på dagen. Varför är det så att man är mer stressad hemma än på jobbet? Det är ingen som vet riktigt än, men det är ett sen tidigare känt fenomen.

Om man kollar på vilka veckodagar som är lugnast och vilka som är stressigast så ser vi även där intressanta mönster.

Stressbelastning under veckan

Tisdagar är den stressigaste arbetsdagen, kanske inte så konstigt. Det som är riktigt intressant är att måndagar är den minst stressiga dagen under hela veckan. Vi borde kanske införa TGIM – Thank God It's Monday – istället för TGIF?

Kontakta gärna oss ifall du vill veta mer. Hör av dig till gustaf@linkura.se om du är intresserad av hur datan tagits fram.