Linkuraprogrammet

Linkura följer organisationen löpande och hjälper medarbetarna att skapa en hållbar vardag. Vi coachar alla medarbetare med extra stöd till de som behöver. Vår coachning är en unik lösning med egen coach, AI-baserat stöd samt mätning i vardagen med fokus på stress, sömn och fysisk aktivitet. Med hjälp av Linkuraprogrammet ökar ni produktiviteten, minskar sjukfrånvaron och behåller era medarbetare.

Linkuraprogrammet är ett årsvis abonnemang med licenser till medarbetarna. En licens innefattar en egen personlig coach, Linkuramätare, Linkuras app med övningar och AI-baserat stöd, årsvis Linkuramätning, samt stöd från coachen under hela året via appen.

Vid en Linkuramätning mäter medarbetaren sin stressbelastning, sömn och fysiska aktivitet under tre dygn med vår unika EKG-mätare, samt gör en validerad hälsoenkät. Efter mätningen får medarbetaren ett möte online för genomgång av resultatet med sin coach, en av våra professionella Linkuracoacher.

Efter Linkuramätningen fortsätter coachningen i Linkuras app, där medarbetarna arbetar efter behov med mätaren som redskap och coachen som stöd i vardagen. I de fall när vi identifierar medarbetare i behov av särskilt stöd erbjuder vi tjänsten Linkuracoachning.

Här jobbar medarbetaren mycket nära sin coach under fyra månader enligt en fastslagen process. I en typisk grupp av medarbetare brukar 10% rekommenderas Linkuracoachning varje år. Vår historik visar att 9 av 10 medarbetare i risk att drabbas av utmattning inte längre är det efter en Linkuracoachning.

Som kund följer du allt som händer på gruppnivå i Linkuras onlineportal. Här sammanfattas de årliga Linkuramätningarna, du ser och godkänner förslag till Linkuracoachningar samt resultaten löpande för hela medarbetargruppen.

Våra kunder arbetar med Linkuraprogrammet som en viktig del i sitt arbete med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Linkura- programmet ger er ett konkret och mätbart resultat till företagets årliga hälsobokslut.

Minska
Minskad sjukfrånvaro
(-40% år 1)
Prestation
Ökad prestation
(+2% år 1)
Medarbetare
Behålla medarbetare
(Ökad trivsel +2% år 1)
Spara pengar
Minskade kostnader
(ROI +370% år 1)

För medarbetare

Linkura är en modern, spännande och inspirerande tjänst baserad på Linkuras mätare och app. Mätaren använder du vid olika tillfällen i din vardag och den registrerar med hjälp av EKG den faktiska stressbelastningen du utsätts för och vilken återhämtning du får, när du är vaken respektive när du sover.

Utöver att se dina mätningar får du i appen tillgång till övningar och digitalt coachstöd med rekommendationer baserade på dina mätningar.

Du får tillgång till mätare, app, övningar och coachstöd under 12 månader. Genom att göra en mätning i tre dygn får du full koll på din livssituation och, om du önskar, ett uppföljningsmöte online med en professionell coach från Linkura. I samband med mötet får du en insiktsfull inblick i dina dagar samt förslag på program och övningar anpassade för just dina behov. Linkuras professionella coacher har lång erfarenhet av stresshantering och livsstilsförändringar.

Linkuras tjänst passar särskilt bra för dig som vill jobba med din personliga utveckling eller om du oroar dig över din stressnivå eller din sömn. Linkura har en nollvision mot utmattning och vill göra allt för att hjälpa dig skapa en hållbar vardag.

Mätare
Du bär Linkuras mätare
Stressbelastning
Din belastning registreras med EKG
Coach
Uppföljning med en Linkuracoach om du önskar
Program
Program och övningar anpassade för dig
App
Fri mätning i Linkuras app i 12 månader