Bakgrund

Linkura ska vara det självklara skyddet mot stress i organisationen.

Linkura grundades 2013 och baseras på mångårig forskning vid Linköpings universitet. Idag är Linkura en ledande aktör inom beteendeförändringsarbete med objektiv mätning.

Vår historia började i Linköping redan 2008. En grupp forskare inom medicinsk teknik utvecklade fysiologiska sensorer med visionen att mäta och återkoppla från kroppen i vardagen, innan sjukdomen är ett faktum. Företaget Minovi, med den hemsnickrade betydelsen 'Mitt nya liv', grundades. Jag får aktivitetspoäng av att skotta snö, så jag frågade grannen om jag får ta hans uppfart också, kommentar från tidiga tester med EKG-mätning i vardagen.

Ett par år senare bestämmer sig ett par ingenjörsstudenter på Linköpings universitet för att starta företag inom onlinecoachning för att hjälpa personer till bättre hälsa och livsstil. Nu kan jag se allt klienten gör direkt och kan peppa och coacha samtidigt som klienten kan ställa frågor, kommentar från tidig coach.

Båda verksamheterna flyttade in på universitetets företagsinkubator Lead. Efter gemensamma diskussioner var det uppenbart att vi delade vision. De verktyg som utvecklats för coachning online skulle givetvis kombineras med Minovis unika EKG-mätare byggd för att vara närvarande i vardagen. Diskussionerna om samgående intensifierades och våra kringliggande nätverk aktiverades. Individer med kompetens från företagshälsovård och friskvård gjorde entré.

I augusti 2013 slog vi ihop verksamheterna under namnet Linkura. Att rikta våra tjänster mot företag och organisationer var naturligt då det inte fanns några mätbara verktyg eller processer som hjälper medarbetarna i organisationen att förändras. Redan samma vinter levererade Linkura till första kunden och resan mot nya sätt att arbeta med stress och utmattning hade börjat på riktigt!

Ägare & styrelse

Linkura ägs av företagsledning och affärsänglar med ett stort engagemang i bolaget. Utöver det finns de institutionella ägarna Almi Invest och Linköpings universitet via sitt holdingbolag.

Cecilia Storåkers Hjelmstedt

Cecilia Storåkers Hjelmstedt

Ordförande och delägare
Lars Svensson

Lars Svensson

Ledamot och delägare
Mattias Weinhandl

Mattias Weinhandl

Ledamot och delägare
Mattias Falkendal

Mattias Falkendal

Ledamot och delägare
Mattias Weinhandl

En av bolagets ägare är det tidigare hockeyproffset och NHL-stjärnan Mattias Weinhandl.

Jag kom i kontakt med bolaget genom inkubatorn Lead och investerarnätverket EAST. Jag tycker att det är en väldigt spännande affärsidé och väldigt intressanta människor, säger Mattias Weinhandl.

Han avslutade sin hockeykarriär efter att han fått problem med hjärnskakningar.

Jag har fått känna av det här problemet själv och har kanske blivit lite mindre stresstålig. Jag har själv testat produkten. Det är väldigt intressant att se sina vanor på det sättet och i vilka situationer man blir stressad, säger Mattias Weinhandl.

Advisory Board

Fredrik Heintz

Fredrik Heintz

Docent, Linköpings universitet, Ordförande för Swedish AI Society
Artificiell intelligens
Martin Singull

Martin Singull

Docent, Linköpings universitet
Matematisk statistik
Stefan Farestam

Stefan Farestam

Tekn Dr, Entreprenör, Grundare Carechain
Digitalisering och hantering av hälsodata
Johan Sellström

Johan Sellström

Entreprenör, Grundare Carechain
Säker data och delade infrastrukter
Helena Schiller

Helena Schiller

Fil Dr i Folkhälsa, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Folkhälsa med specialitet stress och sömn
Henrik Ahlén

Henrik Ahlén

E-hälsostrateg
Behovsanalys, affärsutveckling och tjänstedesign