Behandling av personuppgifter

För oss på Linkura är din integritet extremt viktig. Den data som den här tjänsten tar hand om kan vara väldigt känslig, och vi gör allt vi kan för att ingen annan ska komma åt din information.

Linkura AB (Linkura) driver tjänsten Linkura (tjänsten). Det här är vår policy att respektera din integritet rörande all information vi eventuellt samlar under tiden du nyttjar tjänsten.

Insamlande av personuppgifter

Linkura lagrar personuppgifter som kommer in till oss enligt direktivet från EU kallat GDPR (General Data Protection Regulation).

För att få lagra dina personuppgifter krävs det att vi informerar dig om vad för data som kan komma att lagras och i vilket ändamål som dessa kommer att användas. I och med att du sparar din data på Linkuras tjänst och accepterar denna integritetspolicy tolkas det som att Linkura får din tillåtelse att lagra denna information. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke genom att inaktivera ditt konto i dina inställningar i tjänsten. Du har också rätt att begära rättelse, begränsa behandling, invända samt begära ut de uppgifter vi lagrar om dig. För att göra något av detta ber vi dig skicka en skriftlig begäran till Linkura AB, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping. Du har utöver detta alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Linkura ger inte ut några personuppgifter utöver på det sätt som beskrivs nedan. Besökare kan alltid avstå från att ange personuppgifter, med begränsningen att de då kanske inte kan interagera med vissa delar av webbsidorna.

Linkura hanterar all personlig eller känslig information på ett säkert sätt. All personlig eller känslig information överförs med modern kryptografi, t.ex. över HTTPS.

Varför behöver vi personuppgifter?

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem för att kunna utföra tjänster som ingår i våra program. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de tjänster som du utnyttjar hos oss. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål:

  • söka efter och ansluta till din Linkura EKG-enhet (Bluetooth-åtkomst och platsdata används lokalt på din telefon men sänds inte någon annanstans),
  • beräkna stress- och aktivitetsnivåer individanpassade för dig (t.ex. ålder, biologiskt kön och mätardata),
  • ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto på Linkuras webbplats (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare),
  • återrapportera individuella resultat för din enkät (t.ex. namn och e-postadress, enkätsvar),
  • återrapportera individuella resultat för din mätning (t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress),
  • coacha individer i stressprogram (t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress),
  • svara på support-frågor via e-post (t.ex. namn och e-post).

Vi kan komma att använda avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling, men ser till att ingen personligt identifierbar data används i detta syfte.

Rättslig grund

Linkura åberopar nedanstående rättslig grund för att kunna leverera ovanstående tjänst:

  • För att skapa konto hos Linkura samlar vi in uppgifterna namn, e-postadress, ålder & biologiskt kön. Detta sker på rättslig grund av intresseavvägning/berättigat intresse.
  • För att använda tjänstens funktioner med uppgifter såsom mätdata, enkätsvar och anteckningar åberopas Samtycke.

Användaren ger samtycke till att använda tjänsten i samband med skapande av konto i Linkuras app.

Om behandling av dina personuppgifter stödjer sig på ett samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer inte påverka lagligheten av behandlingen av de personuppgifter som grundar sig på detta samtycke, innan detta återkallas. Detta gör du genom att inaktivera ditt konto i dina inställningar i tjänsten.

Skydd av personligt identifierbar information

Linkura ger endast ut potentiellt personligt identifierbar information och personligt identifierbar information till Linkuras anställda eller anknytna organisationer som 1) behöver veta den informationen för att behandla den åt Linkura eller för att tillhandahålla tjänster tillgängliga på Linkuras webbsidor, 2) har gått med på att inte ge ut denna information till någon annan. Linkura kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personlig identifierbar information eller personligt identifierbar information till någon annan. Linkura vidtar alla rimliga åtgärder nödvändiga för att skydda mot otillåten tillgång, användning, ändring eller borttagning av potentiellt personlig identifierbar information och personligt identifierbar information.

Hur samlas uppgifterna in och lagras?

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera leveransen av dina tjänster, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Om du inte aktivt använt Linkuras tjänst på två (2) år kommer du att få ett meddelande med påminnelse om att vi fortfarande har din data. Du kan alltid välja att inaktivera ditt konto i dina inställningar inne i tjänsten.

Besökare av webbsidan

Liksom många andra webbsidor samlar Linkura information om sina besökare som inte är personuppgifter. Information vi samlar är av typen som vilka webbläsare besökarna använder, vilken sida som besökaren kommer ifrån och datum och tid för varje sidvisning. Personligt identifierbar information, exempelvis IP-adresser, lagras inte.

Linkuras syfte med att samla in den här typen av information är för att bättre förstå hur Linkuras besökare använder deras webbsidor. Det är möjligt att Linkura kan släppa avidentifierad data i aggregerad form för att exempelvis visa trender i användandet av deras tjänster.

Cookies

För att vi ska veta vem du är lagrar vi så kallade cookies i din webbläsare när du loggar in på tjänsten. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen vem du är och på så sätt visa din information för dig och bara för dig.

Senast uppdaterat 2021-08-27.