Coachprogram som skapar resultat.

Genom åren har vi följt hundratals klienter på resan mot både stora och små förändringar. Vi har sett människor i deras värsta och bästa stunder. Sett hur små men stadiga steg skapat enorma resultat. Sett hur ansiktsuttryck mjuknat upp. Hur ögon lyst av stolthet. Vi har skapat resultat. Vad kan vi hjälpa dig med?

Coachprogram från Linkura

För vem?
Programmet passar klienter som har identifierat ett behov av att göra en livsstilsförändring. Vanliga utmaningar vi brukar arbeta med är dålig sömn, hög stressbelastning, låg fysisk aktivitet och låg motivation. Som ett första steg i alla coachprocesser genomför vi alltid ett insiktsprogram för att skapa en tydlig och objektiv bild av utmaningarna. 

Varför coachning?
Coachning är en utmärkt metodik för att driva beteendeförändring på klientens egna villkor. Genom att utmana och hjälpa klienten att reflektera fungerar vi både som ett bollplank och stöd på resan mot målet. Vi brukar prata om att coachen står för strukturen medan klienten står för innehållet. 

Hur fungerar det?
Kärnan i våra coachprogram handlar om att arbeta med datadriven beteendeförändring. Genom att ge klienten tillgång till vår uppkopplade EKG-sensor och app kan vi kombinera klassisk coachning med objektiv mätning av kroppens egna signaler. Detta ger oss unika möjligheter att sätta mätbara och objektiva mål för vart vi vill nå under processen. För att skapa långsiktig förändring lägger vi stor vikt vid att skapa en förståelse för varför vi löpande måste träna och prioritera vår mentala kondition.

Hur ofta har klienten kontakt med coachen?
Ett coachprogram innehåller 5 samtal under 6 månader. Mellan samtalen följer coachen löpande klientens arbete i appen, skickar övningar och svarar på frågor. Som komplement till samtalen innehåller appen övningar och tips som stärker förståelsen för hälsofaktorer som sömn, fysiskt aktivitet och återhämtning. I alla coachprogram ingår dessutom löpande stöd av den digitala coachen Linus som tolkar all data som laddas upp och hjälper klienten att reflektera och få nya insikter.

Hur ser upplägget ut?
Grundstrukturen är densamma i alla program och bygger på tre faser. I uppstartsfasen definierar vi gemensamt målbild och planerar programmet. Merparten av tiden läggs sedan i en fas av insikt och förändring där klienten med ett litet steg i taget skapar stora förändringar. Mot slutet går vi över i en fas av vidmakthållande där fokus ligger på klientens plan för hur den ska behålla sina nya vanor och rutiner även efter programmets slut. Visuellt ser hela processen ut som nedan:

Berättelser vi minns

Att arbeta med människor innebär att vi har förmånen att bli en del av deras liv. Att tillsammans vända blad och skriva nya kapitel. Att skapa berättelser vi minns.

Innan jag fick stöd av Linkura hade jag problem med humörsvängningar, minnesluckor och hög stress. Det viktigaste kvittot på min resa var när min fru sa att hon märkte att jag log och var mer närvarande hemma. Det var stort.

Peter, 41

Linkura har verkligen hjälpt mig att förstå hur min kropp reagerar på belastning och återhämtning i min vardag. Jag har över tid blivit bättre på att sätta gränser vilket gör att jag idag både mår och presterar bättre!

Clara, 35 år

Innan jag fick stöd av Linkura hade jag stora problem med trötthet och låg energi. Även om det var tufft i början lyckades jag förändra mina sömnrutiner och såg direkt en enorm skillnad. Jag blev piggare och orkade mer både på jobbet och hemma. Kommer ALDRIG tulla på min sovtid igen.

Hans, 53

Mätbara resultat

Sedan 2013 har vi hjälpt 478 klienter att förändra sin livsstil med hjälp av biodata och personlig coachning.
Efter 6 månader har vi i snitt sett följande resultat.

%

Ökad mental kondition

%

Ökad prestation

%

Ökat välmående

%

Minskad risk för utmattning

Varför välja ett coachprogram?

Helt digital upplevelse

Våra coacher jobbar alltid digitalt och stöttar klienten löpande via vår app och coachportal.

Baserat på biodata

Genom app och EKG-mätare får klienten objektiv biodata om belastning, återhämtning, sömn och motion. 

 Bevisade resultat

En gång är ingen gång. 500 gånger är resultatet av smarta processer och världsledande teknik.

Våra program

 

 

Allt vi gör bygger på att kombinera urkraften i biodata med beteendevetenskap. Tillsammans skapar de insikter, hälsokompetens och positiva förändringar.

Insiktsprogrammet

Stärker deltagarnas förmåga att förstå och ta ansvar för hälsa, välmående och prestation.

Coachprogrammet

Ger stöd att genomföra förändringar genom personlig coachning och biodata.

Fördjupningsprogrammet

Skapar en djupare förståelse för kroppens fysiologi och mentala kondition med hjälp av biodata.

Calle Henningsson
Mental konditionsexpert

Prata med våra experter
Boka kostnadsfri rådgivning!

Nyfiken på att lära dig mer om hur din organisation kan bli starkare, mer välmående och mindre sjuk genom att träna mental kondition? Just nu erbjuder vi 30 minuter kostnadsfri rådgivning om mental konditionsträning med en av våra experter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste om mental kondition & biodata rakt till din mailkorg!