Kvalitet

Linkura har valt att följa företagshälsovårdsbranschens etiska riktlinjer. Vi använder oss av dessa riktlinjer som ett stöd för att vägleda vårt arbete. Linkura och våra medarbetare har de etiska riktlinjerna som en viktig byggsten där värderingar samt respekt är framträdande i vårt möte med både uppdragsgivaren och den enskilda individen.

Kompetenser

Linkura samarbetar med ett professionellt nätverk av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och psykiatriker med inriktning på beteendefrågor inom arbetslivet. Vi har även till vårt förfogande psykologer med specialitet att hantera arbetsrelaterad stress.