Vår mätare

Linkuras världsunika mätare registrerar hjärtats EKG-signal vilket gör det möjligt att mäta: Stress, Återhämtning, Sömn, Fysisk aktivitet och Stillasittande

Det är endast med kontinuerlig EKG-mätning på detta vis som det går att beräkna ett korrekt mått på stress. Läs gärna mer om forskningen bakom här.

Utöver mätningen svarar man på frågor och fyller i information i en enkel app som finns för iPhone och Android.