Övriga tjänster

Utöver Linkuraprogrammet erbjuder Linkura en rad olika insatser. Hör av dig med dina frågor så berättar vi mer.


Grupp av glada människor Mätningar på hela grupper
Kvinna som talar inför en ledningsgrupp Insatser till ledningsgrupper
Linkuracoach som har ett personligt samtal med en anställd Enskilda coachinsatser och rehabinsatser
Föreläsning ute på ett företag Föreläsningar inom stress, sömn och livsstil
Pågående workshop runt ett bord med människor och papper på bordet Workshops
Man som pekar på en whiteboard innehållande en graf Ta fram en hälsostrategi