Övriga tjänster

Utöver Linkuraprogrammet erbjuder Linkura en rad olika insatser. Hör av dig med dina frågor så berättar vi mer.


Grupper Mätningar på hela grupper
Ledningsgrupp Insatser till ledningsgrupper
Linkura Coachning Enskilda coachinsatser och rehabinsatser
Föreläsning Föreläsningar inom stress, sömn och livsstil
Workshops Workshops
Hälsostrategi Ta fram en hälsostrategi